WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE www.ews.edu.pl

Sportowa uczelnia wyższa, prowadząca studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe w zakresie nauk o sporcie, kulturze fizycznej, turystyce i rekreacji. Studia sportowe w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie realizują autorski i nowoczesny program, który skupiony jest wokół wiedzy praktycznej. W ramach programu nauczania studenci odbywają obozy letnie i zimowe, liczne warsztaty specjalistyczne, praktyki zawodowe oraz aktywnie uczestniczą jako wolontariusze w różnych wydarzeniach sportowych.


ZESPÓŁ SZKÓŁ PRYWATNYCH MGM
www.szkolymgm.edu.pl

Zespół Szkół Prywatnych działający w Warszawie od 1996 roku. W skład MGM wchodzą Szkoła Podstawowa MGM oraz Sportowe Liceum Ogólnokształcące nr 67 MGM. Absolwentami i uczniami szkół są wybitni sportowcy: Mistrzowie Świata, Mistrzowie Europy, Olimpijczycy, Medaliści Mistrzostw Polski w różnych dyscyplinach sportu.