Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

Osoby do kontaktu:

Ewa Kaczorek-Witterstejn
tel. 501-732-343

 

WSKAZÓWKI DOJAZDU: