FORUM NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO to wyjątkowa inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim, która powstała z myślą o możliwości wymiany doświadczeń, podnoszeniu kwalifikacji oraz doskonalenia warsztatu zawodowego przez nauczycieli wychowania fizycznego.

Celem forum jest inspirowanie nauczycieli wychowania fizycznego do wykorzystywania w pracy dydaktycznej innowacyjnych metod, form i środków nauczania, zachęcanie do nieustannego rozwoju zarówno zawodowego, jak i osobistego oraz dostarczanie specjalistycznej wiedzy z różnych obszarów tematycznych.

Szczególną uwagę poświęcamy łączeniu teorii z praktyką, która w naszym odczuciu jest kluczem do wprowadzania dobrych zmian w edukacji wychowania fizycznego.

Naszymi prelegentami są specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, praktyczną wiedzą i kreatywnością, którzy chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami i innowacyjnymi rozwiązaniami.

Zarówno wykłady jak i warsztaty odbywają się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych salach należących do Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie, która podejmuje liczne inicjatywy na rzecz szkolenia kadry dydaktycznej oraz kształtowania proaktywnych postaw młodego pokolenia nauczycieli.

Efektem tego typu działań jest m.in. współpraca przy organizacji Dolnośląskiego Forum Edukacyjnego, które organizowane jest cyklicznie we Wrocławiu od 2007 roku.

CO NAS WYRÓŻNIA?

KADRA EKPERCKA – wystąpienia i program warsztatów realizowane są wyłącznie przez doświadczonych praktyków z ogromną charyzmą i kreatywnością.
PRAKTYCZNA WIEDZA jest dla nas cenniejsza niż teoria! Każdy uczestnik może w każdej chwili z łatwością zastosować nowe umiejętności w różnych sytuacjach.
NOWOCZESNE PODEJŚCIE DONAUCZANIA – nasza kreatywność nie zna granic. Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, aby zmienić oblicze edukacji.
MOŻLIWOŚĆ POZNANIA I ZASTOSOWANIA INNOWACYJNYCH TECHNIK I NARZĘDZI, które bez ponoszenia dodatkowych kosztów, uatrakcyjnią lekcje wychowania fizycznego.
PASJA I ZAANGAŻOWANIE to nasza siła napędowa, którą chcemy zarażać i inspirować innych.
CERTYFIKAT UCZESTNICTWA – wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w warsztatach otrzymują certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Forum Nauczycieli Wychowania Fizycznego.