Jednym z organizatorów Forum Nauczycieli Wychowania Fizycznego jest Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie- sportowa uczelnia, prowadząca studia I i II stopnia w zakresie nauk o sporcie, kulturze fizycznej, turystyce i rekreacji. Studia sportowe w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie realizują autorski, bardzo urozmaicony i nowoczesny program. Uczelnia kładzie ogromny nacisk na praktyczne przygotowanie absolwentów do wykonywania przyszłego zawodu. WS EWS oferuje również podyplomowe studia sportowe oraz kursy instruktorskie i trenerskie. Wszystkie szczegółowe informacje możecie znaleźć Państwo na stronie Uczelni www.ews.edu.pl

Artykuły

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *